គួររើសមួយណា #WorldCup2022

ពេលនេះចិត្តរេរា ព្រោះស្រស់ពុំងារ បានទាំងទ្វេរ

មិនដឹងអាហ្សង់ទីន ឬបារាំងទេ មិនដឹងមាសមេ

រួចខ្លួនឬអត់។


ថ្ងៃ១៤នឹងដឹងពិត ថាស្រស់វរមិត្ត ចេញដោយកំសត់

ឬមានជោគជ័យ ល្បីដល់បញ្ចប់ ឬក៏កំណត់

ថាជាព្រេងកម្ម។


ថ្ងៃ១៥ក៏មិនណយ ចិត្តរៀមខ្សត់ខ្សោយ គិតចងចំណាំ

រូបពៅក៏ល្អ ជានិច្ចបងចាំ ពៅតែងតែផ្តាំ

នៅទីបញ្ចប់។


ទោះជាយ៉ាងណា កុំអរចង់ស្តារ យកឈ្នះនាំថប់

មើលជាប្រវត្តិ សប្បាយអោយកប់ កុំប្រថុយសព្វ

អស់គ្រប់នៃល្បែង។

Before Semi-Final Start of World Cup 2022 at Qarta


ដោយ MT ទុកជាការចងចាំនៃព្រឹត្តិការណ៍

សរសេរភ្លាមៗថ្ងៃទី ១២.១២.២២

Popular Posts