កំណាព្យ៖ មកមើលចុងឆ្នាំតិច

អង្គុយលេងៗគិតដល់ចុងឆ្នាំ សរសេរមួយលេងទេ!

សីហាក្បាលទឹក កញ្ញារដឹក ដាក់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌ
ថែមទាំងតុលា វិច្ឆិកាហែរកឋិន រួមអុំទូកសិន
ដល់ឆ្លងឆ្នាំម្តង។
Christmasឆ្លងឆ្នាំ ទោះម្តេចក៏ចាំ ចងជាចំណង
អ្នកខ្លះកាដូ ហើយដើរលេងផង អ្នកខ្លះឆ្លៀតសង
សាកថ្មជីវិត។
កុំភ្លេចញ៉ាំការ ទោះជាយ៉ាងណា មិត្តឆ្ងាយឬជិត
នឹងមិនភ្លេចទេ សូមត្រៀមbudget រៀបរៀងអោយដិត
ទៅតាមហ្នឹងទៅ។
លើសពីពិធី កុំភ្លេចមួតមី កិច្ចការដែលនៅ
សូមមើលអោយមាំ សូមធ្វើអោយត្រូវ សូមកុំបន្សល់
ក្រែបលោស្តាយក្រោយ។

by MT, 16-08-2023

Popular Posts